อำเภอห้างฉัตร   Leave a comment

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสวนป่าทุ่งเกวียน

     ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อยู่ในความดูแลของฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ แต่เดิม เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ในโลก โดยเริ่ม ดำเนินการ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความ ชำนาญในการทำไม้ ซื่งในอดีตการทำไม้ในท้องถิ่นภาคเหนือ ส่วนมากเป็นไม้สักซึ่งเป็นที่รู้จักกัน ทั่วไปว่าเป็นไม้ที่มีลวดลาย งดงามและทนทาน มีค่าสูง เป็นสิค้าส่งออกที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่ง ของประเทศไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสวนป่าทุ่งเกวียน

     ตั้งอยู่ ที่ บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อยู่ในความดูแลของฝ่าย อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แต่เดิม เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก โดยเริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ ่พ.ศ.2512เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้าง เพื่อให้เชื่อฟังคำสั่ง และมีความชำนาญในการ ทำไม้ขณะที่แม่ช้างไปทำงานในป่าและ เนื่องจากมีนโยบาย ปิดป่าซึ่ง ทำให้ช้างต้องว่างงาน ศูนย์ ์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วยและที่นี่ ยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล ช้างด้วย

     ฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ อ.อ.ป.จึงได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2535 ในพื้นที่ 383 ไร่ เลขที่ 28-29 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวได้แก่ การแสดงของช้าง มีบริการนั่งช้างรอบบริเวณซึ่งเป็นสวนป่า
บริการอาหารเครื่องดื่มและร้านขายของที่ระลึก การแสดงของลูกช้างทุกวัน

การแสดงของช้าง
    วันละ 3 รอบคือ เวลา 10.00 น. 11.00 น. และ 13.30 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด และเพิ่มรอบบ่าย อีกสองรอบก่อนที่จะถึงเวลา การแสดงของช้าง เวลา 9.45 น.และเวลา 13.15 น. ชมช้างอาบน้ำ แล้วเดินพาเหรดเข้าสู่ลานการแสดง และบจะมีบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ หมู่บ้านควาญช้างใน บริเวณศูนย์ฯ

ค่าเข้าชมสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ
     ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ส่วนช้างแท็กซี่ หรือบริการนั่งช้างชมธรรมชาติรอบๆ ศูนย์ฯ
เวลา 08.00-15.30 น. ทุกวัน
ระยะเวลานั่ง 15 นาที ผู้ใหญ่ 100 บาท/คน เด็ก 50 บาท/คน
ระยะเวลานั่ง 10 นาที ผู้ใหญ่ 50 บาท/คน เด็ก20 บาท/คน
ระยะเวลานั่ง 30 นาที 400 บาท/คน และ
ระยะเวลานั่ง 1 ชั่วโมง 800 บาท/คน

    นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้หลายเส้นทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 5422 8108, 0 5424 7871

Advertisements

Posted กุมภาพันธ์ 11, 2011 by koy000 in สถานที่ท่องเที่ยว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: