ข้อมูลทั่วไป   Leave a comment

ลำปางเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในล้านนา เป็นจุดศูนย์รวมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนาอันโดดเด่น สมัยกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรล้านนารวมไปถึงนครลำปางได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ามานานนับสองร้อยปี ดังนั้นสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม โบราณสถานต่าง ๆ ในเมืองลำปางจึงได้รับอิทธิพลของศิลปะพม่าเห็นได้อย่างชัดเจน อาทิ วัดศรีชุม วัดพระแก้วดอนเต้าฯ ช่วงสมัยพม่าปกครองอาณาจักรล้านนารวมไปถึงเมืองลำปางไม่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง มิหนำซ้ำยังกระทำการย่ำยีข่มเหงชาวบ้านจนทำให้ชาวเมืองเกลียดชังไปทั่ว จนกระทั่งได้เกิดวีรบุรุษผู้กล้าแห่งบ้านปกยางคก (ปัจจุบันอยู่อำเภอห้างฉัตร) นามว่า เจ้าพ่อทิพย์ช้าง ท่านได้รวบรวมชาวเมืองขับไล่พม่าพ้นเมืองลำปางได้สำเร็จ พร้อมกันนี้ชาวเมืองจึงพากันสถาปนาท่านขึ้นเป็นเจ้าเมืองลำปาง มีพระนามว่า พญาสุวฤๅไชยสงคราม เวลานั้นเมืองลำปางเป็นเมืองเดียวในล้านนาที่ปราศจากอำนาจปกครองจากพม่า

 กาลเวลาต่อมาลูกหลานของท่านได้กอบกู้เอกราชขับไล่พม่าจากแผ่นดินล้านนา และได้เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ ลำพูน น่าน และต้นตระกูลของท่านมีนามปรากฏในพงศาวดารว่าราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปฏิรูประบอบการปกครองเป็นระบอบมณฑล เมืองลำปางขึ้นอยู่กับมณฑลพายัพ (เมืองเชียงใหม่) และมณฑลมหาราษฎร์ (เมืองเชียงราย) ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัด เมืองลำปางจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

         จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน สภาพภูมิประเทศเป็นขุนเขาทอดยาวจากเหนือจรดใต้
ตอนกลางของจังหวัดเป็นแอ่งที่ราบลุ่มลำน้ำวัง เป็นที่ตั้งของเวียงเล็กเวียงน้อย ทับซ้อนกันกว่า 1,300 ปีแล้ว หรือเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับเมืองหริภุญไชย หรือจังหวัดลำพูน ในยุคปัจจุบัน จากสภาพภูมิประเทศ ของจังหวัด ประกอบกับเป็นเมืองเก่าแก่มาร่วม 1,300 ปี จึงทำให้จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาหาความรู้ และมา พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน โบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติจะมีทั้งป่าไม้ ขอบเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ที่รักษาระบบนิเวศวิทยา และหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดลำปาง มาตราบเท่าทุกวันนี้  มีถ้ำ น้ำตก น้ำพุร้อนและขุนเขา ที่ยืนตระหง่านรอให้ นักท่องเที่ยวได้เข้ามา ศึกษาและเยี่ยมชม ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว ทางด้านโบราณสถาน และโบราณวัตถุจังหวัดลำปาง มีหลายแห่งซึ่งหลากหลาย โดยแต่ละแห่งจะแสดง ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่ ของชาวจังหวัด ลำปางในแต่ละยุค แต่ละสมัย ทั้งวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอด กันมายาวนานจนถึงปัจจุบัน เช่นวัดพระธาตุ ลำปางหลวง วัดไหล่หิน และวัดที่มีการผสมผสานของศิลปะแบบล้านนา กับสถาปัตยกรรม ของพม่าจนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีวัด และอาคารบ้านเรือน ตามแบบสถาปัตยกรรมพม่ามากที่สุดในประเทศไทย เป็นต้น
    
       นอกจากนี้จังหวัดลำปางยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยนำรถม้า เป็นพาหนะในการรับส่งผู้โดยสารมากว่า 80 ปีแล้ว ปัจจุบันยังคงใช้เป็นพาหนะ ให้บริการนำนักท่องเที่ยวนั่งเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ในบรรยากาศย้อนยุคที่หลงเหลือ มาตราบเท่าทุกวันนี้.

Advertisements

Posted กุมภาพันธ์ 11, 2011 by koy000 in ข้อมูลทั่วไป

ปฏิทินเทศกาล   Leave a comment

ปฏิทินเทศกาลท่องเที่ยว ปี 2554
ช่วงวันที่ รายการ
  25 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 งานฤดูหนาวและงานกาชาดนครลำปาง : จังหวัดลำปาง
  มกราคม 2554 งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมเมืองง้าวเงิน 774 ปี
  มกราคม 2554 งานประเพณีภูเขาไฟจำปาแดด ตำบลแม่เมาะ
  4 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 งานสะโตกช้าง ครั้งที่ 16
  14 กุมภาพันธ์ 2554 งานแต่งงานบนหลังช้าง ครั้งที่ 10
  กุมภาพันธ์ 2554 งานพิธีบวงสรวงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง
  18 – 20กุมภาพันธ์ 2553 งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
  13 มีนาคม 2554 งานวันช้างไทย
   1 – 5 เมษายน 2554 งานรำลึกประวัติศาสตร์ รถไฟ – รถม้า ครั้งที่ 12
  9 – 13 เมษายน 2554 งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองลำปาง ครั้งที่ 3
  13 – 15 เมษายน 2554 งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองลำปาง
  13 – 16 เมษายน 2554 งานปี๋ใหม่เมืองกับช้าง
  เมษายน 2554 งานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อประตูผา
  5 พฤษภาคม 2554 งานบวงสรวงเสาหลักเมืองและสืบชะตาเมือง
  7 สิงหาคม 2554 งานเดิน – วิ่ง แม่เมาะมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20
  สิงหาคม 2554 งานแม่จ๋า ลูกปาแม่แอ่ว
  27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554 งานบุญกินเจ นครลำปาง
  พฤศจิกายน 2554 งานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 11
 12 – 13 พฤศจิกายน 2554  งานแม่เมาะ (Festival) เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ
  10 – 11 พฤศจิกายน 2554 งานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน
  พฤศจิกายน 2554 งานเกษตรอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5
  1 – 11 ธันวาคม 2554 งานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 24
  ธันวาคม 2554 งานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดลำปาง

Posted กุมภาพันธ์ 11, 2011 by koy000 in เทศกาลงานประเพณี

โรงแรมที่พัก   Leave a comment

โรงแรม Hotels / ที่พัก guest house / รีสอร์ท Resort 

1. เกาะวังแก้วรีสอร์ท  Koh Wang Kaew Resort

บ้านพักตากอากาศบนเกาะกลางน้ำ

จำนวนบ้านพัก  10 หลัง , 20 ห้อง   (พักได้ 60-70 ท่าน)  Click…
ราคา 700-2,500 บาท รวมอาหารเช้า
บริการแพกเกจล่องแพฯ (รวมที่พักบนเกาะและอาหาร)
ราคาเริ่มต้นท่านละ 850 บาท
สำนักงานจอง  91 ตรอกโรงไฟฟ้้าเก่า ถ.มนตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100
Tel.  054-223733 Fax. 054-228212
089-8541293 (คุณธนา), 081-2899898, 054-325645, 081-9983085

2. โรงแรมลำปางเวียงทอง   LAMPANG WIANG THONG
มีห้องประชุม  คอฟฟี่ชอพ Coffee shop คาราโอเกะ KARAOKE  สระว่ายน้ำ
จำนวนห้องพัก  225 ห้อง
ราคา  850-3,200 บาท
ที่อยู่ 138/109 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง  ลำปาง
Tel. 054-225801-2, 224120, 223258
3. โรงแรมเวียงลคอร   WIANGLAKON
ห้องประชุม ผับ สนุกเกอร์ ร้านอาหาร
จำนวนห้องพัก  100 ห้อง
ราคา  900-2,500 บาท
ที่อยู่  138/38 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง  ลำปาง
Tel. 054-224470, 228095-6,316430-5
4. โรงแรมทิพย์ช้าง   TIPCHANG

มีห้องประชุม คอฟฟี่ชอพ Coffee shop สระว่ายน้ำ  นวดแผนโบราณ
จำนวนห้องพัก  130 ห้อง
ราคา  700-1,200 บาท
ที่อยู่  54/22 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
Tel. 054-226501-6

5. โรงแรมลำปางริเวอร์ลอดจ์ LAMPANG RIVER LODGE HOTEL

ห้องประชุม คอฟฟี่ชอบ Coffee shop  นวดแผนโบราณ สระว่ายน้ำ
จำนวนห้องพัก  60 ห้อง
ราคา  2,200-3,400 บาท
ที่อยู่  330 ถ.ลำปางกลาง หมู่บ้านลำปาง กลาง ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง
Tel. 054-336640-1

6. โรงแรมเอเซียลำปาง   ASIA LAMPANG
มีห้องประชุม  คอฟฟี่ชอพ Coffee shop
จำนวนห้องพัก  71 ห้อง
ราคา  490-700 บาท
ที่อยู่  229 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง  ลำปาง
Tel. 054-227844-7
7. บ้านอคัมญ์สิริ (ที่พักและร้านอาหาร)  Akhamsiri home
ห้องประชุม ห้องอาหาร นวดแผนโบราณ
จำนวนห้องพัก  14 ห้อง
ราคา 450 บาท/วัน   3,500 บาท/เดือน
ที่อยู่   54/1 ถ.ป่าไม้เขต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-228791, 081-8837989
  8. รีสอร์ทธารารินลำปาง  Thararin mountain ville

จำนวนบ้านพัก  8 หลัง
ราคา 1,200-2,000 บาท
ที่อยู่  353 ม.11 ถ.ทางเข้าอุทยานแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ลำปาง 52240
Tel.  081-9355663

  9. โรงแรมร่มศรีทอง ROMSRITHONG


จำนวนห้องพัก  31 ห้อง
ราคา  200-500 บาท
ที่อยู่  142 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง  ลำปาง
Tel. 054-217054

10. เอ็ม.ซี อพาร์ทเมนท์ M.C. Apartment Lampang

แอร์, เคเบิลทีวีทีวี, เครื่องทำน้ำอุ่น, โทรศัพท์ภายใน, internet ความเร็วสูง ADSL
จำนวนห้องพัก  22 ห้อง
ราคา  รายวัน 390 บาท/วัน รายเืดือน 3,700 บาท/เดือน
ที่อยู่  296 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.  054-224678, 054-217339, 054-217788, 089-1915697,
086-6540296

11. แพชาวเขื่อนกิ่วลมรีสอร์ท   Chaokhuen Raft & Kewlom Resort

จำนวนบ้านพัก  9  บังกะโล   (พักได้ 40-50 คน)
ล่องแพ ร้านอาหารบนเกาะ บนแพ คาราโอเกะ KARAOKE, Camping ตกปลา
ราคา แพคเกจ 450/คน/วัน (ไป-กลับ) ล่องแพ, ที่พัก, อาหาร, shop drink
       แพคเกจ 800/คน(1คืน 2 วัน) ล่องแพ, ที่พัก, อาหาร, shop drink
สำนักงานจอง  187 ม.2 บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-334393, 089-2636897 (คุณชัยชาญ)

  12. โรงแรมเขลางค์นคร  KELANGNAKORN


จำนวนห้องพัก  75 ห้อง
ราคา  180-600 บาท
ที่อยู่  719/720 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง  ลำปาง
Tel.  054-222846-7, 226137

  13. โรงแรมลำปางโฮเต็ล  LAMPANG HOTEL


จำนวนห้องพัก  52 ห้อง
ราคา  230-280 บาท
ที่อยู่   52 ถ.สวนดอก ต.สวนดอก อ.เมือง  ลำปาง
Tel.  054-227311-2

  14. โรงแรมอรุณศักดิ์  AROONSAK

จำนวนห้องพัก  23 ห้อง
ราคา  220-350 บาท
ที่อยู่   90/9 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-217344, 217532

  15. โรงแรมทิพย์อิน   TIPIN

จำนวนห้องพัก  8 ห้อง
ราคา  150-200 บาท
ที่อยู่   143 ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง
Tel.   054-221821

  16. โรงแรมคิมซิตี้  KIMCITY

ห้องประชุม สปา SPA คอฟฟี่ชอบ Coffee shop
จำนวนห้องพัก  72 ห้อง
ราคา  450-890 บาท
ที่อยู่   274/1 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-310238-40

  17. พิณโฮเต็ล   PIN HOTEL

ห้องประชุม ห้องอาหาร
จำนวนห้องพัก  58 ห้อง
ราคา  500-1,100 บาท
ที่อยู่   8 ถ.สวนดอก ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง
Tel.   054-222884, 221509, 322283-4,6

  18. เอ็มอาร์พาเลซ   M.R.PALACE
ห้องประชุม คอฟฟี่ชอบ Coffee shop คาราโอเกะ KARAOKE  นวดแผนโบราณ
จำนวนห้องพัก  41 ห้อง
ราคา  390-590 บาท
ที่อยู่  5/2 ถ.มนตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-225357, 227912
  19. บ้านฝ้ายเกสท์เฮาส์   BANFAI GUESTHOUSE

จำนวนห้องพัก  – ห้อง
ราคา  – บาท
ที่อยู่   206/2 ถ.ลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-224602

  20. เจบีปาร์ค  J.B.PARK

ห้องประชุม ห้องอาหาร
จำนวนห้องพัก  34 ห้อง
บ้านเล็ก 10 หลัง บ้านใหญ่ 4 หลัง
ราคา  600-2,500 บาท
ที่อยู่   285 กม.9 ม.14 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-221666, 334795

21. สวนเขลางค์แมนชั่น  KALANG MANSION

จำนวนห้องพัก  38 ห้อง
ห้องพักรายเดือน รายวัน, แอร์ น้ำอุ่น UBC, ที่จอดรถกว้่าง มี รปภ.ดูแล, ร่มรื่น ใจกลางเมือง ใกล้ตลาด
ราคา  2,000 บาท
ที่อยู่   446/51 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-228007-8, 089-6338552, 081-7839700

  22. แม่ต๋ำการ์เด้นท์ฮิลล์ (บ้านเอื้อม)  MAETAM GARDEN HILL
มีเต้นท์เช่า ห้องประชุม – แบบญี่ปุ่น Meeting room JAPAN
จำนวนห้องพัก  27 ห้อง
ราคา 1,000-2,000 บาท
ที่อยู่  141 หมู่บ้านแม่ต๋ำ ม. ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง ลำปาง
Tel.   054-224825, 084-3747577
  23. โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง  Regent Hotel & Apartments
ห้องประชุม ห้องอาหาร
จำนวนห้องพัก  76 ห้อง
ราคา 500-650 บาท
ที่อยู่   279/3 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-323388, 323711-2
  24. วริศรารีสอร์ท 


จำนวนห้องพัก  46 ห้อง (แอร์)
ราคา  500-2,000 บาท
ที่อยู่  
Tel.
   054-221666 

  25. โชคทวี แมนชั่น

จำนวนห้องพัก  45 ห้อง
ราคา 200-350 บาท/วัน   1,800-2,600 บาท/เดือน
ที่อยู่   539 ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-222548, 089-7577229, 081-9500532

  26. ทีทีแอนด์ทีเกสต์เฮาส์   TT&T Gest House

มีน้ำอุ่น ติดริมแม่น้ำวัง บริการนำเที่ยว ศูนย์ฝึกลูกช้าง วัดต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยว บริการให้เช่ามอเตอร์ไซค์ สำหรับแขกผู้พัก
จำนวนห้องพัก  – ห้อง
ราคา 200-250 บาท (ห้องพัดลม)
ที่อยู่   82 ถ.ป่าไม้ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง ลำปาง (เยื้องวัดประตูป่อง)
Tel.  054-221303, 084-6178183

  27. เลิฟลี้อิน  LOVELY IN

จำนวนห้องพัก  23 ห้อง
ราคา  150-200 บาท
ที่อยู่   100/5 ม.6 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-313937

  28. สมนึกแมนชั่น   SOMNUCK MANSION

จำนวนห้องพัก  135 ห้อง
ราคา  300-400 บาท
ที่อยู่   111 ถ.สินกุศล ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-323318-26

  29. ขวัญใจแมนชั่น

ห้องประชุม ห้องอาหาร
จำนวนห้องพัก  64 ห้อง
ราคา  400 บาท
ที่อยู่   64 ถ.บ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-313009

  30. โรงแรมคิม KIM

จำนวนห้องพัก  40 ห้อง
ราคา  250-350 บาท
ที่อยู่  168 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง  ลำปาง
Tel. 054-217721, 217588

  31. อู่ทองการ์เดนท์  


จำนวนห้องพัก  – ห้อง
ราคา – บาท
ที่อยู่  –
Tel.   08-99206035

  32. โรงแรมศรีีสง่า 

จำนวนห้องพัก  33 ห้อง
ราคา 100-180 บาท
ที่อยู่   213/215/1-2 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง
Tel.  054-217070, 217811

  33. โรงแรมสากล 

จำนวนห้องพัก  60 ห้อง
ราคา 120-280 บาท
ที่อยู่   –
Tel.  054-217537, 224573

  34. โรงแรมซุปเปอร์ไฮเวย์

จำนวนห้องพัก  – ห้อง
ราคา – บาท
ที่อยู่   537 ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง
Tel.  

  35. โรงแรมสยาม  SIAM


จำนวนห้องพัก  84 ห้อง
ราคา  160-450 บาท
ที่อยู่  260/26-29 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง  ลำปาง
Tel. 054-217472, 217642

36. โรงแรมนครเถิน  NAKORN THOEN
ห้องประชุม ห้องอาหารคาราโอเกะ KARAOKE
จำนวนห้องพัก  32 ห้อง
ราคา  500 บาท พร้อมอาหารเช้า
ที่อยู่   187/5 ถ.สายเอเชีย ม.7 อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
Tel.   054-291370-1, 08-1882-4130, 08-1883-7701
Fax. 291998
  37. โรงแรมลานนานคร LANNA NAKORN
จำนวนห้องพัก  48 ห้อง
ราคา   200-500 บาท
ที่อยู่   385/3 หมู่ 7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
Tel.   054-291493, 291613
38. ไร่หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท   Raiyachaeson Resort

จำนวนห้องพัก  29 หลัง
ราคา 800-4,500 บาท
ที่อยู่  212 หมู่ 11 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
Tel.  054-263048, 084-6194552

  39. แจ้ซ้อนฮิลล์รีสอร์ท    
บังกะโล บ้านพัก รีสอร์ท มีกิจกรรมเดินป่า เล่นรอบกองไฟ นักท่องเที่ยวประกอบ อาหารได้ มีเต้นท์ให้เช่า
จำนวนห้องพัก  16 ห้อง
ราคา   300-3,200 บาท
ที่อยู่   439 หมู่11 ตำบลแจ้ซ้อน อยู่ก่อนถึงอุทยานฯ แจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง
Tel.   054-263003, 081- 2893503 โทรสาร 054-327205
  40. บ้านสวนเฮือนแก้ว

จำนวนห้องพัก  – ห้อง
ราคา – บาท
ที่อยู่  –
Tel.  

  41. โรงแรมศรีีสมบัติ  

จำนวนห้องพัก  – ห้อง
ราคา – บาท
ที่อยู่  394 ถ.วิเชษฐ์วัฒนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
Tel.  

42. THE RIVERSIDE GUESTHOUSE
จำนวนห้องพัก  – ห้อง
ราคา 300 – 1,800 บาท
ที่อยู่  286 ถ.ตลาดเก่า อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.   054-227005 Fax 054-322342
43. บุษย์น้ำทอง โฮมแอนด์สปา
จำนวนห้องพัก  20 ห้อง
ราคา 500-1,200 บาท
ที่อยู่  157-157/1-4 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel.   054-352714-5
44. อาลัมภางค์ guesthouse
จำนวนห้องพัก  9 ห้อง
ราคา 550-700 บาท
ที่อยู่  278 ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.  054-225278, 08-1817-0899
e-mail :  ilovelampang@yahoo.com
45. เฮือนทุ่งผาโฮมสเตย์ : Huanthungpha  Homestay
จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
ราคา 200 บาท ต่อ คน ต่อ 1 คืน
      200 bath/ night/people
ที่อยู่  10  หมู่ที่  1  บ้านทุ่งผา  ต.วอแก้ว  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  52190
10 moo.1 Thungpha Village, Vorgeaw, Hangchat, Lampang, Thailand.  52190
โทรศัพท์ 054-368298,  GSM08-0125-9992,  DTAC 08-9707-3850, CAT 08-6421-8010
Tel.  (66) 5436-8298,  801259992,  897073850,  864218010
e-mail  :  huanthungpha@hotmail.com
 สำนักงานจังหวัดลำปาง   ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./แฟกซ์ 0 5426 5027

Posted กุมภาพันธ์ 11, 2011 by koy000 in แนะนำที่พัก

อำเภอเมืองปาน   Leave a comment

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

     เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากในจังหวัดลำปางมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 480,000 ไร่ 786 ตาราง กิโลเมตร ครอบคลุม 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปาน อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในอุทยานเป็นธารน้ำร้อนน้ำแร่ธรรมชาติ และธารน้ำตกที่เย็นไหลบรรจบกัน และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเดินลัดเลาะ เป็นน้ำตกแจ้ซ้อน ฯลฯ และจุดชมวิวธรรมชาติ และเทศกาล “ดอกเสี้ยว” (ดอกชงโคสีขาว) ที่บานสะพรั่งในฤดูหนาว ตลอดจนมีห้องอาบน้ำ แร่ และห้องพักไว้บริการให้กับ นักท่องเที่ยวด้วย
    อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนได้รับรางวัล “อุทยานแห่งชาติดีเด่นประจำปี 2543 ” ตามที่กรมป่าไม้ได้จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 104 ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 โดยได้จัดประกวดอุทยานแห่งชาติดีเด่นด้านการท่องเที่ยวประจำปี 2543

   ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 58 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531

แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

1. น้ำตกแจ้ซ้อน   เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่มอนที่ไหลผ่านภูมิประเทศที่มี ความสูงต่างระดับกัน ตกลงมาเป็นชั้นๆ ในแต่ละชั้นจะมีแอ่งน้ำรองรับและมีความสวย งามแตกต่างกันออกไป มีเส้นทางรถยนต์ และทางเดินเท้าเข้าถึง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรจากที่ทำการอุทยานฯ มีทั้งหมด 6 ชั้น

Posted กุมภาพันธ์ 11, 2011 by koy000 in สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอแม่เมาะ   Leave a comment

เหมืองลิกไนต์

        เป็นแหล่งถ่านหินลิกไนต์ซึ่งค้นพบเมื่อ พ.ศ.2498 มีปริมาณถึง 630 ล้านตัน และมีอายุประมาณ 40 ล้านปี พื้นที่เหมืองทั้งหมดเป็นของกรมป่าไม้ มีประมาณ 20,000 ไร่ สามารถใช้ได้อีกประมาณ 50 ปี มีการสร้างโรงไฟฟ้า ที่ใช้ถ่านหินชนิดนี้เป็นเชื้อเพลิงตั้งอยู่หลายโรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากถึง 13 เครื่อง ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะถูกนำมาแปรเปลี่ยนเป็น พลังงานไฟฟ้า ส่งไปใช้งานทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ สำหรับบ้านเรือน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ถึงแม้ นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงไปบริเวณขุดเจาะถ่านหินเพราะมี อันตรายจากวัตถุระเบิดที่ใช้ทำเหมือง แต่ กฟผ. ได้จัดทำจุดชมวิวสำหรับ นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นสวนหย่อมตกแต่ง ปลูกไม้ประดับต่างๆ ความสวยงาม ของพันธุ์ไม้ ศาลาชมวิว จุดชมวิว ชมการระเบิดของลิกไนต์ และสามารถ มองเห็นการทำงานของ รถขุดตักแร่ รถขนถ่านหินลิกไนต์ผ่านสายพาน เข้าสู่เครื่องจักรซึ่งอยู่ห่างออกไปเบื้องล่าง ได้เป็นมุมกว้างในบริเวณเหมือง มีบ้านพักรับรองของ กฟผ. สนามกอล์ฟ และสโมสร

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม อำเภอเแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

      สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โทร.0 54252730-1 , 0540252724
 หรือทางเว็บไซต์
เหมืองแม่เมาะ
http://maemohmine.egat.co.th

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
http://maemoh.egat.com

การเดินทาง

       ไปตามถนนสายลำปาง-เด่นชัย เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร จากนั้นแยกซ้ายเข้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระยะทางประมาณ13 กิโลเมตร สามารถเช่ารถสองแถวซึ่งจอดอยู่ บริเวณ ตลาดบริบูรณ์ในตัวเมือง หรือที่สี่แยกร้านขายยา ไทยโอสถ ถนนทิพวรรณ ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที

                 

Posted กุมภาพันธ์ 11, 2011 by koy000 in สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอเสริมงาม   Leave a comment

ศูนย์ศิลปชีพแม่ต๋ำ
    
       
ตั้งอยู่ที่อำเภอเสริมงาม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กม. เป็นโครงการในพระราชดำริ ก่อสร้างขึ้นมาในปี พ.ศ.2527 โดยการจัดสร้างศูนย์ศิลปชีพขึ้นนั้นมีกิจกรรมหลักๆ 3 กิจกรรม คือ

กิจกรรมแรก คือ กิจกรรมปลูกป่า และป้องกันรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ รับผิดชอบ มีการปลูกป่าและมีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และการป้องกันไฟป่า การเพาะปลูกกล้าไม้ การลาดตระเวนป้องกันผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ปฏิบัติเป็นประจำ คือ เรื่องไม้ป่าต้องป้องให้ดี พยายามจะไม่มีไฟไหม้ในพื้นที่ป้องกันการล่าสัตว์ การตัดไม้ทำลายป่า

กิจกรรมที่ 2 คือ กิจกรรมด้านเกษตรกรรม มีแปลงสาธิตการเกษตรจะมีการ เพาะปลูก พวกส้ม ผัก แปลงสาธิตการเกษตร ให้ราษฎรได้นำไปดูเป็นตัวอย่าง แจกพันธุ์ข้าว ผัก ไก่ หมู ให้ชาวบ้านไปเลี้ยงเป็นการเสริมรายได้

กิจกรรมที่ 3 เกี่ยวกับเซรามิค เครื่องปั้นดินเผา ในพื้นที่นี้ก็มีทอผ้าทั้งผ้าฝ้ายและ ผ้าไหม แกะสลัก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เมื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำเร็จเป็นรูปร่าง ก็จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจำหน่ายในราคาถูก เป็นรายได้เสริมอีกส่วนหนึ่งด้วย

Posted กุมภาพันธ์ 11, 2011 by koy000 in สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอห้างฉัตร   Leave a comment

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสวนป่าทุ่งเกวียน

     ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อยู่ในความดูแลของฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ แต่เดิม เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ในโลก โดยเริ่ม ดำเนินการ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความ ชำนาญในการทำไม้ ซื่งในอดีตการทำไม้ในท้องถิ่นภาคเหนือ ส่วนมากเป็นไม้สักซึ่งเป็นที่รู้จักกัน ทั่วไปว่าเป็นไม้ที่มีลวดลาย งดงามและทนทาน มีค่าสูง เป็นสิค้าส่งออกที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่ง ของประเทศไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสวนป่าทุ่งเกวียน

     ตั้งอยู่ ที่ บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อยู่ในความดูแลของฝ่าย อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แต่เดิม เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก โดยเริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ ่พ.ศ.2512เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้าง เพื่อให้เชื่อฟังคำสั่ง และมีความชำนาญในการ ทำไม้ขณะที่แม่ช้างไปทำงานในป่าและ เนื่องจากมีนโยบาย ปิดป่าซึ่ง ทำให้ช้างต้องว่างงาน ศูนย์ ์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วยและที่นี่ ยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล ช้างด้วย

     ฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ อ.อ.ป.จึงได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2535 ในพื้นที่ 383 ไร่ เลขที่ 28-29 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวได้แก่ การแสดงของช้าง มีบริการนั่งช้างรอบบริเวณซึ่งเป็นสวนป่า
บริการอาหารเครื่องดื่มและร้านขายของที่ระลึก การแสดงของลูกช้างทุกวัน

การแสดงของช้าง
    วันละ 3 รอบคือ เวลา 10.00 น. 11.00 น. และ 13.30 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด และเพิ่มรอบบ่าย อีกสองรอบก่อนที่จะถึงเวลา การแสดงของช้าง เวลา 9.45 น.และเวลา 13.15 น. ชมช้างอาบน้ำ แล้วเดินพาเหรดเข้าสู่ลานการแสดง และบจะมีบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ หมู่บ้านควาญช้างใน บริเวณศูนย์ฯ

ค่าเข้าชมสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ
     ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ส่วนช้างแท็กซี่ หรือบริการนั่งช้างชมธรรมชาติรอบๆ ศูนย์ฯ
เวลา 08.00-15.30 น. ทุกวัน
ระยะเวลานั่ง 15 นาที ผู้ใหญ่ 100 บาท/คน เด็ก 50 บาท/คน
ระยะเวลานั่ง 10 นาที ผู้ใหญ่ 50 บาท/คน เด็ก20 บาท/คน
ระยะเวลานั่ง 30 นาที 400 บาท/คน และ
ระยะเวลานั่ง 1 ชั่วโมง 800 บาท/คน

    นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้หลายเส้นทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 5422 8108, 0 5424 7871

Posted กุมภาพันธ์ 11, 2011 by koy000 in สถานที่ท่องเที่ยว